Nông Thôn Mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Xam Lol có những chuyển biến đáng kể, rất đáng tự hào nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền địa phương
Trả lời
5
Lượt xem
496
Trả lời
4
Lượt xem
379
Trả lời
0
Lượt xem
257
Trả lời
13
Lượt xem
2K
Trả lời
7
Lượt xem
1K
Top