bạch thị hoàn

  1. ALau

    Bạch Hoàn đã xóa bài về sơn info, cam kết bồi thường

    Hôm trước cô Bạch Hoàn có lên mạng chửi bới trang fb mạo danh cô ta và mạo danh công ty Infor. Tưởng ông nào chơi ác. Giờ lại có thêm bản xin lỗi, biên bản bồi thương và cam kết mang tên Bạch Thị Hoàn này nữa. Có hẳn dấu điểm chỉ và ký tên nữa. Nếu là giả, hi vọng Bạch Hoàn show chữ ký và 10 dấu...
Top