Bất động sản vùng ven hà nội

Cubeteo

Thanh niên hoi
T có khoảng 2 tỷ muốn đầu tư đất ven hà nội, đầu tư trung hạn ae cho xin ý kiến nên đầu tư khu nào với
 

Băm băm

BCH Công đoàn
Ở dưới gia lâm 2 tỷ là mày mua được rồi, hoặc trên long biên khu giang biên đất vẫn rẻ lắm m ơi
 
Top