Bốc phốt thằng giang lùn và đầu trọc

Laka9966

Già trâu
Trường Giang hả. Hồi t cũng thích xem hài ông này, mà m kể nghe thử sao m dùng từ thối nát dữ z.
 
Top