Bốc phốt thằng giang lùn và đầu trọc

Thiều Bảo Trump

Đàn em HHH
Color thì tao đéo ưa tao chỉ đéo thích kiểu bọn lên đây thuyết âm mưu lan truyền đến ng khác trong khi sự thật thì đéo chắc chắn, chửi bọn phụ nữ là tám chuyện ng khác thì địt mẹ bọn m cũng khác đéo gì bọn nó lên đây lan truyền thông tin còn đéo chắc là đúng không nhằm hạ bê bôi xấu ng khác, nếu như nó là thật thì xã hội bài trừ nó chứ đéo phải để bọn m lên đây sủa vcl
fan bà Hằng thì sao?
 

badboy764

Trai thôn 4.0
DM có khi nào xam này lại vinh dự được CEO cuồn cuộn theo dõi k v bay. Từ chuyện địt bọp đến bóc phốt NS bây h là lão trọc .
 
Top