Bớt tự nhục đi mấy tml

TâyMônKhánh124

Đàn em HHH
Tụi mày thân là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng tự nhục. Địt mẹ chúng mày, dân Việt Nam tự hào đánh cho mẽo cút, đập cho ngụy nhào. Bọn tàu khựa, mọi ponpot cũng bị chúng ta đánh cho tơi bời. Ôi đâu rồi cái hào khí Đông A của cha ông. Các bậc tiền nhân còn sống có lẽ sẽ rất thất vọng với bọn mày. Đâu rồi Hịch tướng sĩ, còn đâu cái khí phách sông núi nước nam vua nam ở. Giờ thì địt mẹ mở mồm ra là Việt Nam thua cái này, thua cái kia. Lôi đâu ra mấy cái bảng xếp hạng tào lao do bọn tư bản lập ra để chia rẽ dân tộc. Thật quá hổ thẹn, quá hổ thẹn. Đất nước Việt Nam ơi, bao giờ mới có thể sáng ngang với các cường quốc năm châu đây!!!
 

Glk88

Thanh niên hoi
Dm cái nào thua thì phải nói thua để bik mà sữa,chứ việc xếp hàg thôi cũng đéo có ý thức như nước khác ko lẽ im ko nói,goy vượt đèn đỏ,vức rác,đi đái ngoài đường vv.vv.... mấy cái đó ko lẽ im hả tml
 

TâyMônKhánh124

Đàn em HHH
Thớt Chủ
Dm cái nào thua thì phải nói thua để bik mà sữa,chứ việc sễp hàg thôi cũng đéo có ý thức như nước khác ko lẽ im ko nói,goy vượt đèn đỏ,vức rác,đi đái ngoài đường vv.vv.... mấy cái đó ko lẽ im hả tml
Mấy cái đó như lá mùa thu trước một rừng cây xanh lá về những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam
 

YOENMIK

Già trâu
Tụi mày thân là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng tự nhục. Địt mẹ chúng mày, dân Việt Nam tự hào đánh cho mẽo cút, đập cho ngụy nhào. Bọn tàu khựa, mọi ponpot cũng bị chúng ta đánh cho tơi bời. Ôi đâu rồi cái hào khí Đông A của cha ông. Các bậc tiền nhân còn sống có lẽ sẽ rất thất vọng với bọn mày. Đâu rồi Hịch tướng sĩ, còn đâu cái khí phách sông núi nước nam vua nam ở. Giờ thì địt mẹ mở mồm ra là Việt Nam thua cái này, thua cái kia. Lôi đâu ra mấy cái bảng xếp hạng tào lao do bọn tư bản lập ra để chia rẽ dân tộc. Thật quá hổ thẹn, quá hổ thẹn. Đất nước Việt Nam ơi, bao giờ mới có thể sáng ngang với các cường quốc năm châu đây!!!
nhờ đánh polpot mà dân tộc này tăm tối hàng chục năm(đánh tụi này quá ác), thêm cả chơi ngu phá sạch công nghiệp trong Nam sau giải phóng thì chả tự nhục
 

Ahalfh3art

Trai thôn 4.0
Tụi mày thân là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng tự nhục. Địt mẹ chúng mày, dân Việt Nam tự hào đánh cho mẽo cút, đập cho ngụy nhào. Bọn tàu khựa, mọi ponpot cũng bị chúng ta đánh cho tơi bời. Ôi đâu rồi cái hào khí Đông A của cha ông. Các bậc tiền nhân còn sống có lẽ sẽ rất thất vọng với bọn mày. Đâu rồi Hịch tướng sĩ, còn đâu cái khí phách sông núi nước nam vua nam ở. Giờ thì địt mẹ mở mồm ra là Việt Nam thua cái này, thua cái kia. Lôi đâu ra mấy cái bảng xếp hạng tào lao do bọn tư bản lập ra để chia rẽ dân tộc. Thật quá hổ thẹn, quá hổ thẹn. Đất nước Việt Nam ơi, bao giờ mới có thể sáng ngang với các cường quốc năm châu đây!!!
Mày chưa hiểu cái cảm giác mà người ta hỏi mày từ đâu tới, rồi mày trả lời từ Việt Nam. Rồi tiếng sau người ta nói có phải VN từng đánh thắng Mỹ ko. Trong mắt người ta VN chỉ có vậy, no more :vozvn (19):
 
Top