Các cao nhân xem hộ mình cái lá số của mình với, làm hồ sơ đi nước ngoài 3 lần mà chẳng lần nào đi được cả. Chán quá

Top