Menu XAMVN 2021

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

ManhThuong

Đã có ny
Sói Ca
Menu XAM 2021 ( đơn vị tính $usd )

0. Xoá chủ đề bất kỳ ( $200/bài)
1. Xoá comment bất kỳ ( $20/bài)
2. Đổi tên ( $50/lần)
3. Set tittle bất kỳ ( $50/lần)
4. Làm nổi bật chủ đề trong 7 ngày ( $300/lần)
5. Nick có màu đỏ ( $500/nick)
6. Kim bài miễn tử ( $1000/thẻ)
7. Khoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $1000)
8. Vào team Checker VIP ( $50/tháng)
9. PGA/SGBB tự lên bài ( $200/bài) ( phải làm cái 16 trước)
10. Soup đăng bài ( $500/bài) ( phải làm cái 15 trước)
11. Xem clip full Ninh Dương Lan Ngọc ( $100/lần)
12. Ân Xá tài khoản ( $100/lần)
13. Unlock bài viết ( $20)
14. Xoá tài khoản bất kỳ ( trừ admin/mod/ người có công) ( $2000)
15. Tích xanh ( $1500 )
16. Cọc thế thân ( $500)
17. Tittle: Đại Gia ( in hoa + màu đỏ) ( $100/tittle)
18. Mở tk mới ( $100)
19. Quảng cáo dưới chữ ký( $500)

Nhận chuyển khoản tiền mặt hoặc bitcoin, ai có nhu cầu thì nhắn tin cho @ManhThuong

photo-1-16146719454771945303234.jpg


.....
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top