Số phận lận đận, bất hạnh, trư muốn làm việc thiện, tu tâm tích đức, tìm hiểu Phật giáo

Trâu Lái Xe

Trưởng lão
đạo Phật nếu không có tâm cầu giải thoát sẽ chẳng đi đến đâu, người tại gia nên hoàn thành nghĩa vụ ở đời rồi đi xuất gia thân cận bậc trí để vào Chánh Niệm
cần luyện chữ Nhẫn và Chữ Tâm
 

lucho

Con chim biết nói
Thớt Chủ
đạo Phật nếu không có tâm cầu giải thoát sẽ chẳng đi đến đâu, người tại gia nên hoàn thành nghĩa vụ ở đời rồi đi xuất gia thân cận bậc trí để vào Chánh Niệm
Vâng bạn. Trư cũng muốn tu tâm tích đức dần, chứ chưa thể từ bỏ hết ham muốn, và rũ bỏ trách nghiệm của bản thân. Xin cho hỏi nghĩa vụ ở đời là gì thưa bạn.
 

vô danh nhân

Trưởng lão
Vâng bạn. Trư cũng muốn tu tâm tích đức dần, chứ chưa thể từ bỏ hết ham muốn, và rũ bỏ trách nghiệm của bản thân. Xin cho hỏi nghĩa vụ ở đời là gì thưa bạn.
Là bố thí đó mày bắn tao cái thẻ vt 200k là mày đang tích đức
 

anrongdi

Bát sứ hư hỏng
Vâng bạn. Trư cũng muốn tu tâm tích đức dần, chứ chưa thể từ bỏ hết ham muốn, và rũ bỏ trách nghiệm của bản thân. Xin cho hỏi nghĩa vụ ở đời là gì thưa bạn.
cha mẹ, vợ con, nợ nần, nợ tình,...
ta phải trả hết nợ đó, bàn luận về việc sống đời tự do, không được trốn tránh, có như vậy mới không làm khổ chúng sinh, ta mới thong dong tự tại
 

Ftm

Trưởng lão
Vâng bạn. Trư cũng muốn tu tâm tích đức dần, chứ chưa thể từ bỏ hết ham muốn, và rũ bỏ trách nghiệm của bản thân. Xin cho hỏi nghĩa vụ ở đời là gì thưa bạn.
Câu hỏi này đã chứa đựng sai lầm. Tại sao phải rũ bỏ hết ham muốn, hết trách nhiệm rồi mới tu nhân tích đức?
Hãy nhớ 1 điều căn bản; không có con đường nào dẫn đến bình an, bình an chính là con đường.
 

anrongdi

Bát sứ hư hỏng
  • 16670DE1-F199-456D-B1C3-BAF25B77EC17.jpegPhật giáo nguyên thủy chỉ đưa ra 8 nỗi khổ của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, ghét phải gặp, cầu không được, và thân ngũ uẩn này là khổ.
  • Nguyên nhân của nó là 12 nhân duyên luân hồi này: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết ưu bi sầu khổ. Và chỉ có 4 cửa phá được.
  • Mục tiêu của Phật giáo nguyên thủy chỉ nhằm vào phá 12 nhân duyên này, làm vòng luân hồi kết thúc. Tham sân si bị diệt, cuộc sống thanh thản, an lạc ngay hiện tại không phải chịu 8 nỗi khổ của kiếp người.
  • Và con đường của nó là bát chánh đạo.
Vòng luân hồi 12 nhân duyên có 4 cửa phá được. Phá được 1 cửa thì chấm dứt luân hồi.

  1. Cửa vô minh: bảo sống ở đời cao thượng để diệt tham sân si cũng khó. Không dám sống vậy. Tu lâu dễ sanh nản.
  2. Cửa sanh y: bảo buông hết cuộc đời, trả lại mọi thứ cho thế gian để diệt tham sân si. Tu nhanh, ai dám buông hết?
  3. Cửa lục nhập: phòng hộ 6 căn để diệt tham sân si, thực ra cửa này khá dễ, nhưng hầu hết đều hiểu sai, nên thành khó, sanh ra ức chế, dễ gây điên loạn.
  4. Cửa thọ thì cần dũng mãnh, và trí tuệ thấu suốt lý vô thường để diệt tham sân si trên 3 cảm thọ.
Con người đã quen dựa dẫm thần linh, nên tự lực tu hành thì cảm thấy khó khăn.
 

Trâu Lái Xe

Trưởng lão
Câu hỏi này đã chứa đựng sai lầm. Tại sao phải rũ bỏ hết ham muốn, hết trách nhiệm rồi mới tu nhân tích đức?
Hãy nhớ 1 điều căn bản; không có con đường nào dẫn đến bình an, bình an chính là con đường.
bml giang hồ thường lói:
tml lào hay lói đạo đức dạy người thừơng sống dư lol lậu
 
Top