Tao đã thay đổi cảm nhận về dân Sài Gòn kể từ khi gặp thành viên @anhlucky2

Nhị Gia

Trưởng lão
Như vài topic trước tao đã nói, tao có ác cảm với dân nam kỳ rất nhiều qua 1 vài sự việc đã xảy ra, bọn mày có thể đọc topic chuyện tao ôm cây atm khóc dân nam kỳ không 1 ai giúp đỡ này để hiểu

Nhưng kể từ khi 3 lần tiếp xúc với thành viên anhluck2, dù mỗi lần tiếp xúc chỉ 1 2 phút, nhưng tao dường như đã thay đổi cách nhìn của mình về dân nam kỳ, tao thấy giọng nói cũng hay không kém gì giọng bắc, con người thì phóng khoáng, khá cởi mở, thoải mái hào sảng, nghĩa tình.
 

Beckham999

Trưởng lão
Như vài topic trước tao đã nói, tao có ác cảm với dân nam kỳ rất nhiều qua 1 vài sự việc đã xảy ra, bọn mày có thể đọc topic chuyện tao ôm cây atm khóc dân nam kỳ không 1 ai giúp đỡ này để hiểu

Nhưng kể từ khi 3 lần tiếp xúc với thành viên anhluck2, dù mỗi lần tiếp xúc chỉ 1 2 phút, nhưng tao dường như đã thay đổi cách nhìn của mình về dân nam kỳ, tao thấy giọng nói cũng hay không kém gì giọng bắc, con người thì phóng khoáng, khá cởi mở, thoải mái hào sảng, nghĩa tình.
Hay mày thấy @anhlucky2 nhìn ngầu quá nên mày khen :))
 

Chubeloatchoat

Con chim biết nói
Như vài topic trước tao đã nói, tao có ác cảm với dân nam kỳ rất nhiều qua 1 vài sự việc đã xảy ra, bọn mày có thể đọc topic chuyện tao ôm cây atm khóc dân nam kỳ không 1 ai giúp đỡ này để hiểu

Nhưng kể từ khi 3 lần tiếp xúc với thành viên anhluck2, dù mỗi lần tiếp xúc chỉ 1 2 phút, nhưng tao dường như đã thay đổi cách nhìn của mình về dân nam kỳ, tao thấy giọng nói cũng hay không kém gì giọng bắc, con người thì phóng khoáng, khá cởi mở, thoải mái hào sảng, nghĩa tình.
Có buscu nó không?
 

Đạo Lý Ca

Đàn em HHH
Tao cũng ớn nó thiệt mày :vozvn (20):
Thiệt, t cũng có nhỏ bạn tốt mà nhỏ này con 1, nhà làm vận tải, giàu, lên sg học trường tư r h đi nhật du học, chắc vùng đất này ai giàu thì khác, ai nghèo thì đa số như nhị gia :)))
 

anhlucky2

Trưởng lão
Bàn Phím Vàng
Dm thằng kiệt xỉ.xuốt ngày xin đồ.bột chiễn toàn thiếu trứng.xuốt ngày bắt nguời ta chụp xilíp hàng xóm cho nó xem.tml
Thì kêu 1 trứng thì làm 1 trưng , 2 trứng thì 2 trứng. sao thiếu được :vozvn (3):
 

Anhdaden69

Đàn em Khá Bảnh
Như vài topic trước tao đã nói, tao có ác cảm với dân nam kỳ rất nhiều qua 1 vài sự việc đã xảy ra, bọn mày có thể đọc topic chuyện tao ôm cây atm khóc dân nam kỳ không 1 ai giúp đỡ này để hiểu

Nhưng kể từ khi 3 lần tiếp xúc với thành viên anhluck2, dù mỗi lần tiếp xúc chỉ 1 2 phút, nhưng tao dường như đã thay đổi cách nhìn của mình về dân nam kỳ, tao thấy giọng nói cũng hay không kém gì giọng bắc, con người thì phóng khoáng, khá cởi mở, thoải mái hào sảng, nghĩa tình.
Lịt mợ sợ lũ dàn cảnh cướp ở cây atm thôi mà nguồn gốc cũng mấy thằng ất ơ ở ngaoif mày vào, trách ai? Ở đâu cũng có thằng này thằng kia còn mày vơ đũa thì chịu thôi
:feel_good:
 

Nxa123

Checker chuyên nghiệp
Như vài topic trước tao đã nói, tao có ác cảm với dân nam kỳ rất nhiều qua 1 vài sự việc đã xảy ra, bọn mày có thể đọc topic chuyện tao ôm cây atm khóc dân nam kỳ không 1 ai giúp đỡ này để hiểu

Nhưng kể từ khi 3 lần tiếp xúc với thành viên anhluck2, dù mỗi lần tiếp xúc chỉ 1 2 phút, nhưng tao dường như đã thay đổi cách nhìn của mình về dân nam kỳ, tao thấy giọng nói cũng hay không kém gì giọng bắc, con người thì phóng khoáng, khá cởi mở, thoải mái hào sảng, nghĩa tình.

Mày với nó địt nhau chưa, review đi
 
Top