Tao vừa gặp anhlucky2 để lấy bột chiên

Nhị Gia

Trưởng lão
Thớt Chủ
Tao nghĩ nên khóa mõm tiếp vì mài đăng cái quần què gì lắm vậy
cút về voz đi bạn ơi, xàm này là chỗ ae vui chơi giải trí, đăng này đăng nọ chém gió, đéo thích thì chặn tao ấn vào xem làm gì, việc đăng topic nhiều cũng là 1 khoảng thời gian thôi sau này bân cũng chẳng còn rãnh mà đăng liên tục
 
Top