Tao vừa gặp anhlucky2 để lấy bột chiên

Nhị Gia

Trưởng lão
Thớt Chủ
Đang đói kém, bán chịu vài hộp qua tháng trả m ơi :vozvn (13):mà nhiêu hộp v
hộp có lỗ hay hộp không lỗ
Hộp không lỗ giá 20k, hộp có lỗ giá 300k nhé, vì sao nó có giá 300k thì mày hiểu rồi đấy:vozvn (17):
4ba7800d-6bb4-4e39-970c-2938a8646f90-jpeg.579288
 

Chubeloatchoat

Con chim biết nói
Nhìn hộp bột chiên tai quy
Nó bán 35k, t bán có 25
nó q3 võ văn tần kế phở lệ mặt bằng nguyên căn 5-6k $ rồi. Mà nhìn đĩa bột chiên đéo có miếng đu đủ bào nào nên tao sẽ quyết định không ủng hộ mày
 

anhlucky2

Trưởng lão
Bàn Phím Vàng
Nhìn hộp bột chiên tai quy

nó q3 võ văn tần kế phở lệ mặt bằng nguyên căn 5-6k $ rồi. Mà nhìn đĩa bột chiên đéo có miếng đu đủ bào nào nên tao sẽ quyết định không ủng hộ mày
Du đủ bỏ dưới hộp nhe.
 
Top