Hà Nội Thằng nào có vú lồn mỹ dung lakhe chia sẻ nao

Gaddafi

Trẩu tre
T giao lưu thôi. T đéo bjo kiếm tiền kiểu này. Nhưng t biết trong xam này có nhiều thằng đê tiện hèn mạt như thế. Dcm tml mà có con vú bò trường marie cuire là 1 trong những thằng ml kiểu này đấy. Dcm tên fb và zalo nó là hoangtruan. Stk tên hoàng luôn. Tiện thể t đang tìm con chó này. Thằng nào có i4 về chỗ ở thì báo t. Con chó này t sẽ cho sống k bằng chết
Căng thẳng thế bác. Bác làm ơn cho em xin số Mỹ Dung. Đập đầu xin bác
 

Calottevet35

Trẻ trâu
T giao lưu thôi. T đéo bjo kiếm tiền kiểu này. Nhưng t biết trong xam này có nhiều thằng đê tiện hèn mạt như thế. Dcm tml mà có con vú bò trường marie cuire là 1 trong những thằng ml kiểu này đấy. Dcm tên fb và zalo nó là hoangtruan. Stk tên hoàng luôn. Tiện thể t đang tìm con chó này. Thằng nào có i4 về chỗ ở thì báo t. Con chó này t sẽ cho sống k bằng chết
T vừa hộp 1 thằng xin nó hàng bán chuyên 1m/2h/2sho mà nó làm câu "nó xin 5 lít" đm hơn là bánh, vl
 
Top