Thời Lý nước ta từng đánh sang đất Tống bên Tàu với lý do rất đơn giản

maivanhuyen1993

Già trâu
Sau các cuộc quấy phá của Nùng Trí Cao vào đất Trung Hoa, quan hệ Đại Tống - Đại Việt trở nên căng thẳng. Với chính sách mưu chiến của Tri châu Ung là Tiêu Chú, sự xích mích giữa Tống và Lý ngày càng nhiều. Năm 1057, sứ nước ta là Mai Nguyên Thanh mang thú lạ sang dâng cống cho nhà Tống, và bảo rằng đây là "kỳ lân". Nghe lời khuyên của Tư Mã Quang, Hoàng đế Tống Nhân Tông từ chối không nhận. Sau đó Tiêu Chú lại cho quân khiêu khích dọc theo biên giới, có ý đe doạ.
Tháng 3 âm lịch năm 1059, vua Lý Thánh Tông sai quân tướng từ miền đông bắc đánh phá đất Tống. Về sự việc này, Đại Việt Sử ký Toàn thư chỉ chép lại ngắn gọn:
"Kỷ Hợi , [Chương Thánh Gia Khánh] năm thứ 1 [1059], (Tống Gia Hựu năm thứ 4). Mùa xuân, tháng 3, đánh Khâm Châu nước Tống, khoe binh uy rồi về, vì ghét nhà Tống phản phúc."
Sau này, học giả Hoàng Xuân Hãn viện dẫn các sách sử của nhà Tống cho biết quân ta đã đánh Cổ Vạn, giết viên quản câu Lý Duy Tân, và đánh động Tư Lẫm ở phía tây thành Khâm Châu.
Tiêu Chú, viên coi Ung Châu trình: "Giao Chỉ cướp các động Tư Lẫm, Cổ Vạn, Chiêm Lãng, bắt dân và gia súc mười bảy thôn, nhiều không kể xiết. Tôi muốn hạ lệnh cho Quảng Châu giữ sứ giả Giao Chỉ, không cho nó đem tiến thú lạ, đợi đòi chúng trả người và vật bị cướp đã. Nếu chúng không nghe, tôi muốn lập tức đưa quân đánh sâu vào đất chúng."
Vua Tống sai Tiêu Cố, Tống Hàm và Lý Sư Trung, là ba quan coi lộ Quảng Tây, cùng Tiêu Chú xét việc mà xử trí. Tháng 9 năm ấy, Sư Trung tâu: "Viên coi Ung Châu là Tiêu Chú muốn đánh Giao Chỉ. Sợ người nước ấy nghe mà không yên. Xin cấm Chú không được sinh biên sự". Vua Tống nghe lời tâu, nên chuyện ta đánh Tư Lẫm không thành chuyện to.
Nguồn:
[1] Đại Việt Sử ký Toàn thư, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697). Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992). Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).
[2] Hoàng Xuân Hãn (1949), Lý Thường Kiệt lịch sử ngoại giao triều Lý
244714516_117173480714030_7668275706294761440_n.png
 

tranhuynhtienvu

Trẩu tre
Hồi đi học con mụ dạy Sử nào tao từng học cũng khen người Việt là yêu hòa bình, không thích chiến tranh, chỉ đánh trả quân xâm lược chứ không bao giờ đi xâm lược nước khác. Nhưng sự thật thì Việt Nam đi đánh bao nhiêu nước rồi, mà cũng hung hăng vl chứ có hiền đéo đâu.
 

vupaladin

Thanh niên hoi
Quân Việt Lam hồi ấy đông như quân Nguyên xem, nó chả càng hết đông dương với tung cựa
 

Rvn13

Đàn em Khá Bảnh
Hồi đi học con mụ dạy Sử nào tao từng học cũng khen người Việt là yêu hòa bình, không thích chiến tranh, chỉ đánh trả quân xâm lược chứ không bao giờ đi xâm lược nước khác. Nhưng sự thật thì Việt Nam đi đánh bao nhiêu nước rồi, mà cũng hung hăng vl chứ có hiền đéo đâu.
dân ta phải biết sử ta
cho tường gốc tích nước nhà hung hăng
:))
 

Trâu Lái Xe

Trưởng lão
Hồi đi học con mụ dạy Sử nào tao từng học cũng khen người Việt là yêu hòa bình, không thích chiến tranh, chỉ đánh trả quân xâm lược chứ không bao giờ đi xâm lược nước khác. Nhưng sự thật thì Việt Nam đi đánh bao nhiêu nước rồi, mà cũng hung hăng vl chứ có hiền đéo đâu.
dân ta phải biết sử ta
cho tường gốc tích nước nhà hung hăng
:))
Ngày xưa cả cái dải đất Nam Bộ nói cho trắng ra là VN đi xâm lược của bọn Chăm chứ là gì :)) =)) Hẳn là hiền :))
Quê tau xưa kêu Nam tàu chừ kêu Đông lào nà đất lước yêu màu xanh chuộng hoà bìn có chăng lấn Xiêm chiếm Chăm nà mở mang bờ cõi chứ đéo phại đi xâm lược
 

mutchim2020

Thanh niên hoi
Éo phải yêu hoà bình,lãnh đạo ngu nên nước yếu thì bị hấp diêm,gặp kẻ thù mạnh thì đánh du kích núp sau lưng dân,dân bị giết thì kêu kẻ địch giết dân thường
 
Top