Thông cáo tổ chức cuộc thi "Bề Đề Cao Khảo"

King of Kafé

Thanh niên hoi
Nam mô bổn sư đồng chí Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thân gửi các anh em chị thiện lành xamvn,

Từ những thông điệp được gửi qua tín hiệu trong vũ trụ, Qua được sấm truyền rằng nhờ sự nỗ lực của toàn dân, đại dịch sắp bị đẩy lùi, ngày mở cửa phục hồi kinh tế không còn xa.

Tuy nhiên, trải qua cơn đại dịch vừa rồi, chúng ta có dịp để chiêm nghiệm và phán xét lại bản thân của chính mình để nhận ra những giá trị chân - thiện - mỹ trong nghịch cảnh khó khăn nhất.

artboard-1-copy-5-16298541313531892696273.png

Do đó, được sự tham mưu của Viện Nguyên Lão, Qua tổ chức cuộc thi viết văn tự luận "Bề Đề Cao Khải" để các anh em cùng tự thuật lại những thay đổi và tiến bộ của bản thân trong nhận thức và hành động của các người anh em về cuộc sống khi tham gia xamvn và trong cơn đại dịch vừa qua.

View attachment Champxf9a-Bampx1ec1--fdown.net (2).mp4

Nội dung bài viết sẽ xoay quanh chủ đề "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật" tức "Trở lại mà làm người".

Các người anh em thiện lành lưu ý nội dung bài viết có thể linh hoạt nhưng phải lan tỏa năng lượng tích cực, có hiệu ứng viral đến mạng xã hội, khuyến khích nhắc tới Xamvn đã giúp mọi người thay đổi ra sao.

Giới hạn bài thi không quá 5000 từ. Hệ thống Bề Đề AI sẽ check phần mềm chống đạo văn để giữ gìn sự công bằng cho cuộc thi.

Viện Nguyên Lão đóng vai trò là ban chủ khảo. Trong trường hợp bất khả kháng các chủ khảo phải nhập viện thở máy, chủ tịch @ALau sẽ đại diện đưa ra quyết định cuối cùng.

Toàn bộ các bài dự thi sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của xamvn, Viện Nguyên Lão có toàn quyền sử dụng đưa vào giáo trình giảng dạy ở Học Viện Đạo Lý

Thời hạn tham gia đến hết ngày 20/10/2021

Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải Nhất - 1.000.000 đồng
02 Giải Nhì - mỗi giải 500.000 đồng
03 Giải Ba - mỗi giải 200.000 đồng

Nếu đồng giải thì số tiền sẽ chia đôi.

Bài viết hợp lệ:
- Bài viết đăng trong mục "Trại sáng tác" của Xamvn
- Tiêu đề ghi rõ [Bài dự thi BDCK] - "Tiêu đề chính" ví dụ: [Bài dự thi BDCK] - Tôi đã trở thành Alpha man nhờ Xamvn ntn

Phóng viên @Tính Phong sẽ phụ trách tổng hợp bài viết dự thi, làm hồ sơ, rọc phách để Viện nguyên lão chấm bài.
 
Sửa lần cuối:

Hoacai8866

Già làng
Nam mô bổn sư đồng chí Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thân gửi các anh em chị thiện lành xamvn,

Từ những thông điệp được gửi qua tín hiệu trong vũ trụ, Qua được sấm truyền rằng nhờ sự nỗ lực của toàn dân, đại dịch sắp bị đẩy lùi, ngày mở cửa phục hồi kinh tế không còn xa.

Tuy nhiên, trải qua cơn đại dịch vừa rồi, chúng ta có dịp để chiêm nghiệm và phán xét lại bản thân của chính mình để nhận ra những giá trị chân - thiện - mỹ trong nghịch cảnh khó khăn nhất.

View attachment 551132

Do đó, được sự tham mưu của Viện Nguyên Lão, Qua tổ chức cuộc thi viết văn tự luận "Bề Đề Cao Khải" để các anh em cùng tự thuật lại những thay đổi và tiến bộ của bản thân trong nhận thức và hành động của các người anh em về cuộc sống khi tham gia xamvn và trong cơn đại dịch vừa qua.

View attachment 551343

Nội dung bài viết sẽ xoay quanh chủ đề "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật" tức "Trở lại mà làm người".

Các người anh em lưu ý nội dung bài viết có thể linh hoạt nhưng phải lan tỏa năng lượng tích cực, có hiệu ứng viral đến mạng xã hội.

Giới hạn bài thi không quá 5000 từ. Hệ thống Bề Đề AI sẽ check phần mềm chống đạo văn để giữ gìn sự công bằng cho cuộc thi.

Viện Nguyên Lão đóng vai trò là ban chủ khảo. Trong trường hợp bất khả kháng các chủ khảo phải nhập viện thở máy, chủ tịch @ALau sẽ đại diện đưa ra quyết định cuối cùng.

Toàn bộ các bài dự thi sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của xamvn, Viện Nguyên Lão có toàn quyền sử dụng đưa vào giáo trình giảng dạy ở Học Viện Đạo Lý

Thời hạn tham gia đến hết ngày 20/10/2021

Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải Nhất - 1.000.000 đồng
02 Giải Nhì - mỗi giải 500.000 đồng
03 Giải Ba - mỗi giải 200.000 đồng

Nếu đồng giải thì số tiền sẽ chia đôi.
Tiền thưởng ít thế lấy đâu ra mời quý Viện đi phá đò. Rồi viết xong mang lên toà soạn báo Nhân dân nộp hay đăng trên xàm.
 

Siddhartha

Đàn em Khá Bảnh
Nam mô bổn sư đồng chí Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thân gửi các anh em chị thiện lành xamvn,

Từ những thông điệp được gửi qua tín hiệu trong vũ trụ, Qua được sấm truyền rằng nhờ sự nỗ lực của toàn dân, đại dịch sắp bị đẩy lùi, ngày mở cửa phục hồi kinh tế không còn xa.

Tuy nhiên, trải qua cơn đại dịch vừa rồi, chúng ta có dịp để chiêm nghiệm và phán xét lại bản thân của chính mình để nhận ra những giá trị chân - thiện - mỹ trong nghịch cảnh khó khăn nhất.

View attachment 551132

Do đó, được sự tham mưu của Viện Nguyên Lão, Qua tổ chức cuộc thi viết văn tự luận "Bề Đề Cao Khải" để các anh em cùng tự thuật lại những thay đổi và tiến bộ của bản thân trong nhận thức và hành động của các người anh em về cuộc sống khi tham gia xamvn và trong cơn đại dịch vừa qua.

View attachment 551343

Nội dung bài viết sẽ xoay quanh chủ đề "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật" tức "Trở lại mà làm người".

Các người anh em lưu ý nội dung bài viết có thể linh hoạt nhưng phải lan tỏa năng lượng tích cực, có hiệu ứng viral đến mạng xã hội.

Giới hạn bài thi không quá 5000 từ. Hệ thống Bề Đề AI sẽ check phần mềm chống đạo văn để giữ gìn sự công bằng cho cuộc thi.

Viện Nguyên Lão đóng vai trò là ban chủ khảo. Trong trường hợp bất khả kháng các chủ khảo phải nhập viện thở máy, chủ tịch @ALau sẽ đại diện đưa ra quyết định cuối cùng.

Toàn bộ các bài dự thi sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của xamvn, Viện Nguyên Lão có toàn quyền sử dụng đưa vào giáo trình giảng dạy ở Học Viện Đạo Lý

Thời hạn tham gia đến hết ngày 20/10/2021

Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải Nhất - 1.000.000 đồng
02 Giải Nhì - mỗi giải 500.000 đồng
03 Giải Ba - mỗi giải 200.000 đồng

Nếu đồng giải thì số tiền sẽ chia đôi.
đọc hết cả bài ko thấy email gởi bài thi
 
Top