Trồng sầu riêng ở miền bắc

voixam

Trẩu tre
EEFE6179-9726-48AE-ADE2-7D3F2692D7A2.jpeg82EE10F5-BCB2-43F9-83A9-AE6A15A55670.jpeg

Hôm qua đọc bài báo này mà thắc mắc mãi, không biết Lạng Sơn trồng sầu riêng từ khi nào.
 

Attachments

  • A7F33D5A-0D9E-4A09-96B1-1910B0AA721D.jpeg
    A7F33D5A-0D9E-4A09-96B1-1910B0AA721D.jpeg
    967.7 KB · Lượt xem: 0
Top