Thái độ của Trung Hoa đối với Việt Nam khi xưa ra sao?

Kenvin2411

Thanh niên hoi
Mấy thằng thái thú nó bơm đểu lên để thiên triều buff thêm ngân sách cho nó trấn thủ chứ quý hóa gì?

Không nói quá nguy cơ lên lấy lí do gì để triều đình bơm thêm nguồn lực cho nó? :vozvn (25):
 

Jason Brown

Trẻ trâu
Tao đọc có đoạn Vương quốc Đại lý ngày xưa từng có một phần lãnh thổ thuộc Việt nam bây giờ à, cụ thể là vùng tỉnh nào bọn mày
1 đoạn Tuyên Quang, Việt Nam đánh Đại Lý chiếm được, về sau các tỉnh Tây Bắc cũng là VN chiếm được từ Đại Lý
 

Jason Brown

Trẻ trâu
ý mày là Điện biên Lai Châu Lào cai ?
Nói chung thời Lý cái vùng Tây Bắc ngày nay nó loạn lắm, bọn đấy là các tù trưởng tự trị, lúc nào Đại Lý mạnh thì nó theo Đại Lý, lúc nào Đại Việt mạnh thì nó theo Đại Việt. Sau chiến tranh thấy VN mạnh nó theo VN luôn :)) =)) Nhiều công chúa Việt Nam thời Lý cũng làm dâu nhà tù trưởng để kéo bọn nó về mình mà
 
Top